شنبه, 11 ارديبهشت 1395 :: English

عنوان : استفاده از سیستم گلستان جهت كلیه دانشجویان
تاريخ :
 ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ 
ساعت : ۱۲:۵۶:۳۱
کليه دانشجويان
کليه دانشجويان مي توانند جهت ارزشيابي استاد از تاريخ  92/03/21 لغايت 92/03/26به آدرس ذيل وارد سيستم آموزشي گلستان شوند .
آدرس سايت http:// edu.put.ac.ir
جهت ورود اول
شناسه کاربري :شماره دانشجويي ABA
'گذر واژه : کد ملي
بعد از ورود به سيستم بلافاصله بايد شناسه کاربري و گذر واژه تغيير کند .لازم به ذکر است از اين تاريخ سيستم آموشي سما بسته است و بايد دانشجويان کليه امور آموزشي خود را از طريق سيستم آموزشي گلستان انجام دهند.


بازگشت           چاپ چاپ     
 
تمامی حقوق متعلق به دانشکده مهندسی نفت آبادان (شهید تندگویان) می باشد.
1389، دانشگاه صنعت نفت ، ایران