پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • EN
سه‌شنبه, 1 بهمن 1398

پژوهش

یکی از مهمترین امور در زمینه پژوهش، نهادینه کردن و یکپارچگی برنامه‌های پژوهشی در دانشگاه می‌باشد.
5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0