• EN
چهارشنبه, 7 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۲:۱۷:۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ 
تفاهم نامه همكاری
تفاهم نامه همکاری مشترک در امور پژوهشی، پروژه های صنعتی، برگزاری سمینار ...

تفاهم نامه همکاری مشترک در امور پژوهشی، پروژه های صنعتی، برگزاری سمینار و دوره های آموزشی مشترک، کارآموزی و استخدام در حوزه های تخصصی HSE و بازرسی فنی فیمابین دانشکده نفت آبادان و شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران IEI.


امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.5.8.0
    V5.5.8.0