پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • EN
جمعه, 17 مرداد 1399
اخبار و اطلاعيه هاي امور آموزشي دانشكده
دسته بندي اخبار 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ 
۱۶:۳۹:۱۱  | 
تعداد بازدید : ۲۰۲
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 
۱۵:۳۸:۵۵  | 
تعداد بازدید : ۱۷۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ 
۱۸:۱۴:۲۱  | 
تعداد بازدید : ۵۲
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ 
۲۰:۵۵:۳۰  | 
تعداد بازدید : ۴۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ 
۱۰:۴۴:۸  | 
تعداد بازدید : ۲۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ 
۱۰:۴۲:۳۹  | 
تعداد بازدید : ۲۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ 
۱۰:۴۱:۴  | 
تعداد بازدید : ۱۵
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ 
۲۰:۳۹:۱۳  | 
تعداد بازدید : ۳۴
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ 
۱۵:۵۴:۱۴  | 
تعداد بازدید : ۴۱
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ 
۱۶:۲۷:۲۳  | 
تعداد بازدید : ۳۱
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو

5.7.5.0
گروه دورانV5.7.5.0