پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • EN
دوشنبه, 29 دی 1399
اخبار و اطلاعيه های امور آموزشی دانشكده
دسته بندي اخبار 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ 
۱۸:۵:۴۶  | 
تعداد بازدید : ۴
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ 
۱۵:۴۸:۴۰  | 
تعداد بازدید : ۱۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ 
۱۴:۲۸:۱۲  | 
تعداد بازدید : ۲۵
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ 
۱۷:۳۴:۱۳  | 
تعداد بازدید : ۳۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ 
۱۷:۴۴:۱۴  | 
تعداد بازدید : ۳۱
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ 
۱۱:۲۳:۴۴  | 
تعداد بازدید : ۷۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ 
۱۸:۱۱:۱۹  | 
تعداد بازدید : ۲۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 
۱۷:۲۷:۷  | 
تعداد بازدید : ۲۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 
۹:۲:۱۲  | 
تعداد بازدید : ۹۲
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ 
۱۷:۲۷:۶  | 
تعداد بازدید : ۲۲
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو

5.7.5.0
گروه دورانV5.7.5.0