پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • EN
دوشنبه, 15 آذر 1400
اخبار و اطلاعيه های امور آموزشی دانشكده
دسته بندي اخبار 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ 
۱۳:۵۸:۴۹  | 
تعداد بازدید : ۳۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ 
۱۲:۱۱:۶  | 
تعداد بازدید : ۲۶
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ 
۱۱:۲۰:۵۹  | 
تعداد بازدید : ۷۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
۱۳:۲۹:۲۰  | 
تعداد بازدید : ۵۴
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
۱۳:۲۹:۲  | 
تعداد بازدید : ۳۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
۱۳:۲۶:۳۳  | 
تعداد بازدید : ۴۷
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
۱۳:۲۶:۲۳  | 
تعداد بازدید : ۲۹
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ 
۱۳:۵۲:۴۶  | 
تعداد بازدید : ۸۵
قابل توجه كلیه فارغ التحصیلان 
مراحل درخواست های سیستمی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ 
۱۱:۲۳:۵۱  | 
تعداد بازدید : ۹۷
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ 
۱۱:۳۳:۵۲  | 
تعداد بازدید : ۴۳
صفحه1از3123.بعدي.برو

5.7.5.0
گروه دورانV5.7.5.0