• EN
جمعه, 4 فروردين 1402
اخبار و اطلاعيه های امور آموزشی دانشكده
دسته بندي اخبار 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ 
۱۱:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۷۱
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ 
۱۰:۳۵  | 
تعداد بازدید : ۳۰
پذیرش بدون آزمون در مقطع كارشناسی ارشد _ دانشگاه هرمزگان 
پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ 
۱۵:۲۲  | 
تعداد بازدید : ۳۹
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ 
۱۰:۱۸  | 
تعداد بازدید : ۱۰۶
تغییر زمان برگزاری درس تست های غیر مخرب گروه ایمنی و آز 
درس تست های غیر مخرب گروه ایمنی و آز
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ 
۰۸:۵۹  | 
تعداد بازدید : ۶۵
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ 
۰۸:۵۲  | 
تعداد بازدید : ۴۵
تغییر زمان برگزاری درس كنترل فرآیند 
تغییر زمان برگزاری کلاس
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ 
۱۴:۴۰  | 
تعداد بازدید : ۴۷
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ 
۱۴:۳۰  | 
تعداد بازدید : ۵۵
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ 
۰۹:۵۹  | 
تعداد بازدید : ۲۳
تغییر گروه درسی برخی از دانشجویان قابل توجه دانشجویانی كه درس ریاضیات مهندسی را در ترم جاری اخذ نموده اند 
حذف گروه درسی آقای دکتر بدیع الزمان
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ 
۰۹:۲۱  | 
تعداد بازدید : ۱۰۶
صفحه1از512345.بعدي.برو

6.0.19.0
گروه دورانV6.0.19.0