• EN
جمعه, 31 شهريور 1402جدول ترم بندی رشته ها


ردیف آیین نامه و مقررات نمایش فایل دانلود فایل
1 جدول ترم بندی مهندسی نفت PDF PDF
2 جدول ترم بندی مهندسی مکانیک PDF PDF
3 جدول ترم بندی مهندسی شیمی PDF PDF
4 جدول ترم بندی مهندسی ایمنی و بازرسی فنی PDF PDF


6.1.4.0
گروه دورانV6.1.4.0